• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • 20. a 23.11. 2022 na našej škole prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
      Žiaci vypracovali písomný test z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. V ústnej časti mali za úlohu vytvoriť príbeh podľa obrázka.Výsledky:
      kategória 1A (5. – 7. ročník)1. miesto: Karolína Sibalová (7. roč.)
      2. - 3. miesto: Dorota Hrdinská (7. roč.)
      2. - 3. miesto: Patrícia Pavlíková (6. roč.)
      kategória 1B (8. – 9. ročník)
      1. miesto: Matej Dušan Kosár (9. roč.)
      2. miesto: Tomáš Pavlík (8. roč.)
      3. miesto: Liana Puškárová (9. roč.)
      Víťazi v obidvoch kategóriách nás budú reprezentovať na okresnom kole v januári.

     • Včelárstvo

     • Včely sú neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia a k životu na Zemi nevyhnutné. Je potrebné, aby sme sa o nich zaujímali a vážili si prácuvčelárov. Z tohto dôvodu sa žiaci 3., 5. a 6. ročníka zúčastnili výstavy v Botanickej záhrade v Košiciach o včelách, ktorá bola spojená s prednáškou, predajom medu, peľu a sviečok zo včelieho vosku. Žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Po prednáške sme si pozreli aj exotické rastliny vo viacerých skleníkoch.

     • Súťaž iBobor

     • V týždni od 6. 11. do 10. 11. 2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž z informatiky pod názvom iBobor.
      Súťaže sa zúčastnilo 129 965 súťažiacich z celého Slovenska. A tu je zoznam úspešných riešiteľov z našej školy (získali aspoň polovicu bodov), percentil udáva, koľko % žiakov vo svojej kategórii žiak predbehol:

      kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník)
      F. Riník,        5. roč., 84 bodov, 88,03 percentil
      N. Gubíková 4. roč., 78 bodov, 84,88 percentil
      J. Soja          4. roč., 72 bodov, 73,36 percentil
      J. Bušanič    5. roč., 64 bodov, 62,26 percentil
      P. Mucha      5. roč., 63 bodov, 61,62 percentil

      kategória BENJAMÍN (6. a 7. ročník)
      M. Saloň      6. roč., 52 bodov, 78,08 percentil

      kategória KADET (8. a 9. ročník)
      T. Pavlík       8. roč., 51 bodov, 71,85 percentil

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

     • Svetový deň dobrosrdečnosti

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň dobrosrdečnosti.

      13. november bol vyhlásený za Svetový deň dobrosrdečnosti na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
      My sme ten tohtoročný oslávili spolu s našimi kamarátmi z Cirkevnej materskej školy sv. Terezky.
      Ďakujeme im za krásne prijatie a pripravené aktivity.

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťažíme v jazykoch s WocaBee.

      Naša škola sa zapojila do 5. ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
      Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia.
      Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      okresnom kole, ktoré prebiehalo od 23. do 27.10.2023, súťažili za našu školu 3 skupiny žiakov. Získali skvelé umiestnenia:

      1.miesto: 8. ročník 1. skupina (najviac bodov nahrala K. Bilontová)

      2. miesto: 6. ročník 1. skupina (najviac bodov nahral Š. Hanzlík)

      3. miesto: 9. ročník 1. skupina (najviac bodov nahral V. Kudrec)

       

      Všetky tri skupiny postúpili do krajského kola, ktoré začína 6.11.2023.

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Misijný koláč

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Misijný koláč.

      V týždni od 16.10.2023 do 20.10.2023 sme sa zapojili do aktivity Misijný koláč, ktorú sme realizovali po sv. omšiach vo farskom kostole Narodenia Panny Márie. Ďakujeme za Vaše štedré príspevky a za váš čas a ochotu, ktorú ste nám venovali pri celej organizácii.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Milión detí sa modlí ruženec.

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do kampane, ktorá pripomína svetu úlohu anjelov strážnych.

      „Ruženec si Boh veľmi cení a jeho modlitba je potrebnejšia ako kedykoľvek predtým,” hovorí kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN. Vojny, násilie a extrémna chudoba v krajinách ako Ukrajina, Nigéria, Mjanmarsko a Pakistan, ako aj v regiónoch Blízkeho východu a Sahelu v Afrike sú centrom misie ACN. Nadácia chce preto zveriť Bohu na mocný príhovor jeho Matky všetky miesta a ľudí, ktorí nemôžu žiť v pokoji.

      Začiatky iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila ruženec. Dospelí, ktorí boli svedkami tejto scény, si spomenuli na slová otca Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

     • Exkurzia Hvezdáreň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Hvezdáreň.

      Naši žiaci  sa v rámci mimoškolských aktivít pravidelne každoročne zúčastňujú fyzikálnej exkurzie v Hvezdáreň Hrádok-Michalovce.Ani tento rok nebol výnimkou. V jeden krásny slnečný septembrový deň sa tam vybrali naši žiaci 8. ročníka, aby si inou formou doplnili vedomosti o Slnku, slnečnej energii, ako aj o iných alternatívnych zdrojoch energie . Pomocou veľkého ďalekohľadu pozorovali slnečné škvrny a zaujali ich aj rôzne solárne hračky či iné solárne systémy. Dozvedeli sa aj o výrobe vodíka pomocou solárnych článkov. Žiakov tieto témy zaujali a ďalší vývoj techniky ukáže ich využiteľnosť v praxi.