Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis do 1. ročníka : od 1.04. do 30.04.2021

Rodičia môžu zapísať svoje dieťa vyplnením elektronickej prihlášky alebo osobne s prítomnosťou dieťaťa je možné dieťa zapísať v čase od 8:00 - 15:00 hod. v budove CZŠ sv. Michala na Ulici Volgogradská č. 2, za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení s respirátorom a negatívnym testom rodičov na COVID-19. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a na jeho vierovyznanie. Rodičia však musia súhlasiť s výchovno-vzdelávacím programom školy v duchu katolíckej viery a kresťanských hodnôt. Nárok na preplácanie dopravného majú deti dochádzajúci zo všetkých okolitých obcí, pokiaľ sa v obci z ktorej dochádzajú nenachádza plne organizovaná základná škola, resp. škola pre žiakov prvého stupňa s 1. - 4. ročníkom.

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzovací e-mail. Ak vyplníte prihlášku elektronicky, je potrebné, aby ste obaja rodičia dieťaťa prišli zaslanú elektronickú prihlášku podpísať osobne v dňoch od 3. do 5. mája 2021. Ak by ste nemohli prísť v tomto termíne podpísať elektronickú prihlášku dieťaťa do 1. ročníka, oznámte nám to čo najskôr telefonicky na tel. číslo: 0911 297 495 alebo prostredníctvom e-mailu: riaditel@czs-svmi.sk.

Pre viac informácií:
tel. číslo: 0911 297 495
web. školy: czs-svmi.sk

facebook školy: Cirkevná základná škola sv. Michala - oficiálna stránka

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: