• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  ďakujeme za Váš záujem  prihlásiť  Vaše dieťa do našej školy. 

   

  Zápis detí  do  1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  

  od 01. 04. 2023  do 30. 04. 2023 v čase od 7.30 h. do 14.00 h.

  Ak Vám tento čas nevyhovuje, len sa nám ozvite za účelom dohodnutia iného vhodného termínu. Určite sa dohodneme! smiley 

   

  Na zápis je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

   

  Zapisujú sa všetky deti narodené od 01.09.2016 do 31.08.2017, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2022/2023  odklad školskej dochádzky.

  Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2023/2024  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať  v pohodlí domova. V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis. Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise. 

  Vyplnením  elektronickej prihlášky, nám zjednodušíte administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vaša osobná účasť na zápise je potrebná pre overenie dokladov, poskytnutie ďalších informácií a zabezpečenie celej administratívy.

  Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a na jeho vierovyznanie. Rodičia však majú súhlasiť s výchovno-vzdelávacím programom školy v duchu katolíckej viery a kresťanských hodnôt. Nárok na preplácanie dopravného majú deti dochádzajúci zo všetkých okolitých obcí, pokiaľ sa v obci z ktorej dochádzajú nenachádza plne organizovaná základná škola, resp. škola pre žiakov prvého stupňa s 1. - 4. ročníkom. 

   

  Na zápis do iných ročníkov využite tú istú prihlášku s uvedením ročníka, do ktorého dieťa prihlasujete.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: