Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

svoje dieťa môžete zapísať vyplnením tejto elektronickej prihlášky.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prihlášku je potrebné podpísať zákonnými zástupcami dieťaťa a podľa možnosti zaslať poštou najneskôr do konca apríla na adresu školy.

K osobnému zápisu bude potrebné doniesť do školy rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostný zápis dieťaťa, ktorý sa uskutoční

dňa 28. 04. 2020 o 16.00 h. v budove CZŠ sv. Michala.

Vaša účasť spolu s budúcim prváčikom je žiaduca.

Z dôvodu prerušenia vyučovania zatiaľ nevieme predpokladať termín slávnostného zápisu. Sledujte, prosím, našu web stránku, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce
    Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 6436203

Fotogaléria